Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2021

Εγγραφές μαθητών στην Α΄ τάξη για το σχολικό έτος 2021-2022


Επισημαίνεται ότι τη σχολική χρονιά 2021-2022 στην Α΄ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές που γεννήθηκαν   από 1-1-2015 έως 31-12-2015.

Εγγραφές - υποβολή δικαιολογητικών από 1 έως και 20 Μαρτίου  2021.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ.

      Σας γνωρίζουμε ότι Λαμβάνοντας υπόψη την περ. α της παρ. 4 του άρθρου 7 του Π.Δ. 79/2017 (Α 109) , όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 4777/2021 (Α 25) οι αιτήσεις για την εγγραφή των μαθητών/τριών του φοιτούν για πρώτη φορά στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου, για το σχολικό έτος 2021-2022, θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2021. Εγγραφές μετά την 20η Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του Διευθυντή/τριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στις παρ. 7 και 8 του άρθρου 7 του ΠΔ 79/2017 (Α 109), όπως η τελευταία παράγραφος αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς επίσης και την εγκύκλιο Φ.6/22511/Δ1/25-02-2021 του Υπουργείου Παιδείας, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εγγραφής μαθητών για την Α΄ τάξη του Δημοτικού σχολείου είναι τα εξής:

 

1.     Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας. Διευκρινίζεται ότι για την εγγραφή των μαθητών/τριών στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας δεν απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείς/κηδεμόνες, αλλά αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφορικού Συστήματος myschool του ΥΠΑΙΘ.

 

2.     Επίδειξη  του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή και αντίγραφο των σελίδων με τα εμβόλια, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο να φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

 

3.     Αποδεικτικό στοιχείο βεβαίωσης της διεύθυνσης κατοικίας του μαθητή: ( Επίδειξη των πρωτοτύπων εγγράφων και κατάθεση φωτοτυπημένων)

     Συμβόλαιο σπιτιού (για ιδιοκτήτες) ή

     Μισθωτήριο Συμβόλαιο σπιτιού θεωρημένο από την Εφορία (για ενοικιαστές) ή

     Φορολογική δήλωση/ Εκκαθαριστικό Εφορίας γονέα-κηδεμόνα ή

     Λογαριασμό Δ.Ε.Η. ΟΤΕ, ΔΕΥΑΧ

 

4.     Ατομικό Δελτίο Υγείας του μαθητή (ΑΔΥΜ) με υπογραφή ιατρού (το έντυπο θα το παραλαμβάνετε από το Νηπιαγωγείο ή το Σχολείο)

 

5.     Βεβαίωση παρακολούθησης νηπιαγωγείου.

α)  Το Πιστοποιητικό Φοίτησης στο νηπιαγωγείο εκδίδεται με τη λήξη της διδασκαλίας των μαθημάτων και διαβιβάζεται αυτεπάγγελτα από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο εγγραφής του μαθητή.

β) Μέχρι την ημερομηνία έκδοσης του «Πιστοποιητικού φοίτησης», το νηπιαγωγείο εκδίδει «Βεβαίωση Φοίτησης» η οποία θα προσκομιστεί από τον γονέα ή τον κηδεμόνα του μαθητή για την εγγραφή του στο δημοτικό

Σημείωση : Το  ΑΔΥΜ καθώς επίσης και η Αίτηση Εγγραφής στο Ολοήμερο Τμήμα του Σχολείου που αφορά τους μαθητές όλων των τάξεων είναι αναρτημένα και στο ιστολόγιο του σχολείου http://24dhmchalk.blogspot.com/ Για οποιαδήποτε απορία παρακαλώ να επικοινωνείτε με το Διευθυντή του σχολείου τις εργάσιμες  ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 2221043240 ή 2221300324  ή στο 6974125822

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους γονείς ότι σύμφωνα με τον Εθνικό

Οργανισμό Δημόσιας Υγείας πρέπει να προσέρχονται στο σχολείο λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα αποφυγής διασποράς της λοίμωξης από τον κορωνοϊό Covid-19 φορώντας μάσκα και να τηρούν τη φυσιολογική απόσταση.


Για να κατεβάσετε το ΑΔΥΜ σε μορφή pdf πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την ΑΙΤΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ για το Ολοήμερο πατήστε εδώ.

Για να δείτε την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα "Εγγραφές μαθητών/τριών στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2021 - 2022" πατήστε εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου