Πέμπτη 28 Μαΐου 2020

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ : ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ SARS-CoV-2 (COVID-19) ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 23 Μαΐου 2020


Σκοπός των παρακάτω οδηγιών είναι η ενημέρωση των εκπαιδευτικών και του λοιπού προσωπικού των Δημοτικών Σχολείων της χώρας (και μέσω αυτών και των μαθητών) σχετικά με τη λοίμωξη COVID-19, τα μέτρα πρόληψης της διασποράς του ιού, τις απαραίτητες ενέργειες σε περίπτωση εμφάνισης περιστατικού ύποπτου για λοίμωξη COVID-19 και γενικά την ασφαλή επαναλειτουργία των Δημοτικών Σχολείων.


Πληροφορίες για τη λοίμωξη COVID-19

Επιστολή προς τους γονείς και κηδεμόνες 9

Αγαπητοί γονείς
     Ο Σύλλογος Διδασκόντων του 24ου Δημοτικού Σχολείου Χαλκίδας, λαμβάνοντας υπόψη :
1.     Την με αρ. πρωτ. Φ20/60778/Δ1/22-5-2020 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ
2.     Την με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ Φ69/115/9670/18-5-2020 εγκύκλιο του Υ.ΕΣ.
3.     Την με αρ. πρωτ. 62359/ΓΔ5/25-5-2020 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ

Τετάρτη 27 Μαΐου 2020

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων : ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΚΑΙ ΓΟΝΕΙΣ/ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ


Κατ’ εφαρμογή του Νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 και του νόμου 4624/2019, σας ενημερώνουμε σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας. Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων κατά την έννοια του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, «Γ.Κ.Π. .») είναι:

Επιστολή προς τους γονείς και κηδεμόνες 8


Αγαπητοί γονείς
     Ο Σύλλογος Διδασκόντων του 24ου Δημοτικού Σχολείου Χαλκίδας, λαμβάνοντας υπόψη :
1.      Την με αρ. πρωτ. Φ20/60778/Δ1/22-5-2020 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ
2.      Την με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ Φ69/115/9670/18-5-2020 εγκύκλιο του Υ.ΕΣ.
3.      Την με αρ. πρωτ. 62359/ΓΔ5/25-5-2020 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ
4.      Την με αρ. πρωτ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/116/10486/26-5-2020 εγκύκλιο του Υ.ΕΣ.
5.      Την με αρ. πρωτ. 63417/ΓΔ4/26-05-2020 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ
6.      Την με αρ. πρωτ. 63543/ΓΔ4/27/05/2020 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ
 οι οποίες είναι αναρτημένες  και στο ιστολόγιο του σχολείο, προετοιμάζει την επαναλειτουργία του.
      Για το λόγο αυτό :

Υπουργείο Εσωτερικών : ΘΕΜΑ: Λειτουργία υπηρεσιών του Δημοσίου - Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών με το θέμα εγκυκλίων, σας γνωρίζουμε τα εξής:


Α. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΠΛΑΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Σε συνέχεια των (στ) και (ζ) σχετικών εγκυκλίων, σύμφωνα με τις οποίες δόθηκαν οδηγίες για την σταδιακή επαναφορά στην κανονικότητα της λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών, σας γνωρίζουμε περαιτέρω τα εξής:

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων : Επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΘΕΜΑ: Επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Σε συνέχεια:

Α.     της υπ’ αριθμ. 63314/ΓΔ4/26-05-2020 ΚΥΑ με ΘΕΜΑ «Τρόπος επαναλειτουργίας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και σχολικών μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης μετά την λήξη της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας τους»

Β.    της υπ’ αριθμ. 51888/ΓΔ4/06-05-2020 ΚΥΑ (Β’ 1739/06-05-2020) με ΘΕΜΑ: «Τρόπος επαναλειτουργίας σχολικών μονάδων μετά τη λήξη της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας τους»

Γ. του από 25-05-2020 αποσπάσματος πρακτικού της 63ης Συνεδρίασης της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19

. της υπ. αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23-5-2020 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 1988/23-5-2020) με ΘΕΜΑ: «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»

Α. Προσέλευση στη σχολική μονάδα

Τρίτη 26 Μαΐου 2020

Υπουργείο Εσωτερικών : Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού

 
ΘΕΜΑ: Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του
κορωνοϊού


Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων : «Συμπληρωματικές Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων»


Έχοντας υπόψη τη 2η Ανακοινοποίηση στο ορθό του με αρ. 21/30-4-2020 Αποσπάσματος Πρακτικού του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) με θέμα: «Συμπληρωματικές Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων Δημοτικών, ημερήσιων και εσπερινών Γυμνασίων και των Α΄ και Β΄ τάξεων όλων των τύπων Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της σχολικής χρονιάς 2019-2020 ΙΙ. Προτάσεις βασικών ενοτήτων ανά τάξη, για μαθήματα αρμοδιότητας της Μονάδας Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Μαθηματικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών και φιλολογίας, για αξιοποίηση σε πιθανή περιορισμένης διάρκειας διδασκαλία πριν τη λήξη της σχολικής χρονιάς 2019-2020», σας αποστέλλουμε συμπληρωματικές οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων της Γλώσσας, των Μαθηματικών, των Φυσικών και της Ιστορίας στις τάξεις των Δημοτικών Σχολείων κατά το σχολικό έτος 2019-2020.

Πέμπτη 14 Μαΐου 2020

Επιστολή προς τους γονείς και κηδεμόνες 7


Αγαπητοί γονείς
     Ο Σύλλογος Διδασκόντων του 24ου Δημοτικού Σχολείου Χαλκίδας, από 04/05/2020  υλοποιεί  και τη Σύγχρονη Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, την επικοινωνία και διδασκαλία  σε πραγματικό χρόνο  με τη μορφή τηλεδιάσκεψης μέσω της πλατφόρμας webex. Το Υπουργείο Παιδείας με τη με αρ. πρωτ. Φ8/44778/Δ4/09-04-2020 αναφέρει :

Τετάρτη 13 Μαΐου 2020

Εγγραφές μαθητών στην Α΄ Τάξη για το σχολικό έτος 2020-2021


ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ
για το σχολικό έτος 2020-2021
Επισημαίνεται ότι τη σχολική χρονιά 2020-2021 στην Α΄ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές που γεννήθηκαν                                              από 1-1-2014 έως 31-12-2014.
Εγγραφές - υποβολή δικαιολογητικών από 15 έως και 29 Μαΐου  2020. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ.

Παρασκευή 8 Μαΐου 2020

ΝΕΟ : Επιστολή προς τους γονείς και κηδεμόνες 6


Αγαπητοί γονείς
      Ο Σύλλογος Διδασκόντων του 24ου Δημοτικού Σχολείου Χαλκίδας,  ξεκίνησε από 04/05/2020 και υλοποιεί  και τη Σύγχρονη Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, την επικοινωνία και διδασκαλία  σε πραγματικό χρόνο  με τη μορφή τηλεδιάσκεψης μέσω της πλατφόρμας webex. Κατά γενική ομολογία η πρώτη εβδομάδα κύλησε ομαλά με μεγάλη συμμετοχή μαθητών. Γνωρίζουμε όλοι ότι υπήρξαν  τεχνικές δυσκολίες σε ορισμένα μαθήματα, είμαι όμως σίγουρος, με καλή προαίρεση, και διάθεση για συνεργασία θα τις ξεπεράσουμε.