Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2020

Επιστολή προς τους γονείς και κηδεμόνες 3

 

Αγαπητοί γονείς

     Το Υπουργείο Παιδείας με τη με αρ. πρωτ. 155692/ΓΔ4/14-11-2020 εγκύκλιό του :

 

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες και πληροφορίες για την Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση»

Εικονογραφημένες Οδηγίες για την επιβεβαίωση των μαθητών στην Webex Meetings

 Για να δείτε τις εικονογραφημένες οδηγίες πατήστε εδώ.

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 120126/ΓΔ4/ 12-09-2020 κοινής απόφασης της Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2020-21» (Β' 3882).


Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του άρθρου 9Α του Συντάγματος περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

β) του άρθρου 16 του Συντάγματος για το δικαίωμα στην εκπαίδευση,

Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας : Διευκρινίσεις για τη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση

 


Φ.Ε.Κ.5043/14-11-2020 : Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6.11.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορω-νοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020» (Β’4899)

Για να δείτε το Φ.Ε.Κ. πατήστε εδώ.


Τροποποίηση της υπό στοιχεία 120126/ΓΔ4/ 12-09-2020 κοινής απόφασης της Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2020-21» (Β' 3882).

 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του άρθρου 9Α του Συντάγματος περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

β) του άρθρου 16 του Συντάγματος για το δικαίωμα στην εκπαίδευση,

Υπουργείο Παιδείας : Οδηγίες και πληροφορίες για την Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

 


Οι σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, λόγω της αναστολής λειτουργίας τους, υποχρεούνται να παρέχουν σύγχρονη εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση καλύπτοντας τη διδακτέα ύλη.